HASŁO IMPREZY:
MY DZIECI, PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA,
DBAMY O NATURĘ JAK O NAJLEPSZEGO BRATA

Program wykładów

Miejsce: Pawilon dydaktyczny Ogrodu Botanicznego UAM

Poniższy program może ulegać zmianom.

Sobota 7.6.2014r.

11:15 – 13:00 „Co nowego w agrobiotechnologii, A.D. 2014” panel dyskusyjny (prof. dr hab. Tomasz Twardowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)
Sesja wykładów Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
13:00 – 13:30 Produkty z lnu w codziennej diecie (mgr Piotr Ludniewski IWNiRZ)
13:30 – 14:00 Kierunki zastosowań konopi włóknistych uprawianych na zrekultywowanych terenach po kopalnianych węgla brunatnego (dr Jerzy Mańkowski prof. IWNiRZ, dr Jacek Kołodziej, dr Andrzej Kubacki, mgr Irena Pniewska)
14:00 – 14:30 Tekstylia z surowców naturalnych sposobem na zdrowy styl życia (mgr Małgorzata Muzyczek IWNiRZ)
14:30 – 15:00 Tkane sny – magia kolorów uzyskanych z roślin rosnących na Borneo (Dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna Prof. IWNiRZ)
15:00 – 16:00 „Hałas turbin wiatrowych” panel dyskusyjny (prof. zw. dr hab. Rufin Makarewicz, Zakład Akustyki Środowiska UAM)
16:00 – 16:15 Przerwa
16:15 – 16:45 Sowy w mieście (Krzysztof Baranowski – Poznańska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków)
16:45 – 17:15 Wykład Joanny Gadzińskiej, autorki książki Spełnione Marzenie – o Wandzie Błeńskiej

 

 

Niedziela 8.6.2014r.

10:15 – 10:45 Leczenie produktami pszczelimi (dr hab Bogdan Kędzia, prof. IWNiRZ)
10:45 – 11:15 ISO 14000 i idea zrównoważonego rozwoju w ZDM (Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu)
11:15 – 11:45 Szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego (Idea Contact sp. z o.o.)
11:45 – 12:15 Poznańska zieleń oczami mieszkańców – wnioski z projektu „Licz na zieleń” (Fundacja Sendzimira)
12:15 – 12:45 Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu (GOAP)
12:45 – 13:00 Przerwa
13:00 – 13:30 Możliwości finansowania ochrony środowiska w Wielkopolsce (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)
13:30 – 14:00 Wielkopolski Park Narodowy – walory przyrodnicze i edukacja ekologiczna (Wielkopolski Park Narodowy)
14:00 – 15:00 „Ochrona środowiska w świetle polityki delokalizacji wielkich korporacji” panel dyskusyjny (prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz, prof. zw. UEP)
15:00 – 15:15 Przerwa
15:15 – 15:45 Wykorzystanie gier w edukacji ekologicznej (Centrum Promocji Ekorozwoju)
15:45 – 16:15 Rola bobra w środowisku (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu)
16:15 – 16:45 Ptaki w obiektywie Tomasza Skorupki – prezentacje multimedialne
16:45 – 17:15 Ochrona ptaków w miastach (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu)
17:15 – 17:45 Dekompozycja poznańskich klinów zieleni na przykładzie planowanej zabudowy Sołacza (Agnieszka Malinowska – Poznańska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków)
17:45 – 18:14 Ochrona jerzyków w Poznaniu (Adam Gatniejewski)