HASŁO IMPREZY:
MY DZIECI, PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA,
DBAMY O NATURĘ JAK O NAJLEPSZEGO BRATA

Organizatorzy wydarzeń 2014

 • Centrum Promocji Ekorozwoju
 • Ogród Botaniczny UAM
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 • Wielkopolski Park Narodowy
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
 • Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych
 • Idea Contact sp. z o.o.
 • Poznańska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
 • Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • Adam Półtorak
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
 • Fundacja Sendzimira
 • UważnieJemy
 • Instytut Ekonomii i Turystyki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Zaproszenie dla organizatorów wydarzeń (pdf)