HASŁO IMPREZY:
MY DZIECI, PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA,
DBAMY O NATURĘ JAK O NAJLEPSZEGO BRATA

Konkursy na dzień środowiska

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Centrum Promocji Ekorozwoju ogłasza konkursy skierowane dla uczniów szkół podstawowych z terenu Poznania klasy 4-8.

1. Konkurs plastyczny  „Kwadrans dla środowiska”

Konkurs polega na    stworzeniu pracy plastycznej lub innej, wykonanej dowolną techniką o tematyce ekologicznej przez uczniów szkoły podstawowej. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy w zakresie podejmowania działań ekologicznych i dokumentacji tych działań

Czas trwania konkursu:

Tura I – od 01.06.2021 r. do 15.06.2021 r.

Tura II – od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

 

2.Konkurs plastyczny „Miejskie Owady Zapylające”

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej lub innej, wykonanej dowolną techniką o tematyce owadziej przez uczniów szkoły podstawowej. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy w zakresie rozpoznawania gatunków owadów zapylających i ich zachowań, środowiska życia, zwyczajów itp.

Czas trwania konkursu:

Tura I – od 01.06.2021 r. do 15.06.2021 r.

Tura II – od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

 

3.Konkurs plastyczny „Ptaki Polski”

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej lub innej, wykonanej dowolną techniką o tematyce ptasiej przez uczniów szkoły podstawowej. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy w zakresie rozpoznawania gatunków ptaków i ich zachowań, środowiska życia, zwyczajów itp. 

Czas trwania konkursu:

Tura I – od 01.06.2021 r. do 15.06.2021 r.

Tura II – od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

 

4. Konkurs fotograficzny „Cud – miód rośliny”

Konkurs fotograficzny, który  polega na zidentyfikowaniu i sfotografowaniu rośliny miododajnej przez uczniów szkoły podstawowej wraz z podaniem nazwy rośliny. Celem konkursu jest  popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy w zakresie pożyteczności roślin łąkowych, ich miododajności oraz znaczenia dla owadów zapylających.

Czas trwania konkursu:

Tura I – od 01.06.2021 r. do 15.06.2021 r.

Tura II – od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.

 

5. Konkurs fotograficzny „Inwazja obcych roślin”

Konkurs fotograficzny polegający  na zidentyfikowaniu i sfotografowaniu rośliny miododajnej przez uczniów szkoły podstawowej wraz z podaniem nazwy rośliny. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy w zakresie roślin inwazyjnych, ich szkodliwości dla rodzimych ekosystemów oraz roli, jaką pełnią dla rodzimych gatunków roślin

Czas trwania konkursu:

Tura I – od 01.06.2021 r. do 15.06.2021 r.

Tura II – od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r.