HASŁO IMPREZY:
MY DZIECI, PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA,
DBAMY O NATURĘ JAK O NAJLEPSZEGO BRATA

Wykłady popularno-naukowe

Sesja popularno-naukowa
KLIMAT – WODA – ŚRODOWISKO
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Poznański, Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Środowiska Rolniczego i
Leśnego PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB,

Program sesji:
10.30 – otwarcie sesji
10.40-11.10 – Wpływ zmian klimatycznych na bilans wodny krajobrazu rolniczego
– prof. Andrzej Kędziora (IŚRiL  PAN Poznań),
11.10-11.30 – Rekordowo ciepły rok 2014 w Poznaniu na tle historii obserwacji
temperatury powietrza w tym mieście – mgr Tomasz Kasprowicz
(IMGW-PIB Poznań),
11.30-11.50 – Struktura miesięcznych i rocznych sum opadów atmosferycznych w
Poznaniu i jej zmienność w latach 1920–2014 – mgr Tomasz
Kasprowicz  (IMGW-PIB Poznań),
11.50-12.10 – Krajobrazy pogranicza – Polska/Niemcy, Hiszpania/Francja
– dr Iwona Markuszewska (UAM Poznań)
12.10-12.30 – Dyskusja
12.30-12.50 – Przerwa
12.50-13.10 – Cele i metody manipulacji mikroklimatem – mgr inż. Marcin Stróżecki
(UP Poznań),
13.10-13.30 – Wpływ statycznych komór otwartych na temperaturę torfowiska Linje –
mgr inż. Mateusz Samson (UP Poznań),
13.30-13.50 –  Ocena wartości charakterystyk spektralnych i biofizycznych na
wybranych ekosystemach – mgr inż. Daria Polmańska (UP Poznań),
13.50-14.20 – Dyskusja
14.20-14.30 – Podsumowanie sesji