HASŁO IMPREZY:
MY DZIECI, PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA,
DBAMY O NATURĘ JAK O NAJLEPSZEGO BRATA

Konkurs Plastyczny “Eko-Poznań ku przyszłości” 2020

Zpraszamy do uczestnictwa uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenów Poznania.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych tematyki związanej z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem miasta Poznań oraz promocja postaw proekologicznych.

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką przez uczestnika konkursu przedstawiające tytułowy „Eko-Poznań ku przyszłości”, jego wyobrażenie lub prezentacja zmian, które w nim zaszły. Pracę taką należy dalej zeskanować lub sfotografować w taki sposób by zaprezentowana była w całości, w jakości umożliwiającą ocenę przez jury konkursowe.

Termin nadsyłania prac do dnia 13 listopada 2020 r. do godziny 14:00.

WAŻNE: prosimy o zapoznanie się z Regulamin Konkursu Plastycznego “Eko-Poznań ku przyszłości”, pracę niezgodne z zapisami będą odrzucane.

Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju z siedzibą w Poznaniu.

Konkurs jest organizowany w ramach zadania zleconego przez miasto Poznań pn”Dni Ochrony Środowiska 2020 – wydarzenia i konkursy” na podstawie umowy nr KOS-IV.526.10.2020.

Regulamin: Konkurs plastyczny DOS