HASŁO IMPREZY:
MY DZIECI, PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA,
DBAMY O NATURĘ JAK O NAJLEPSZEGO BRATA

Inne

Gratowóz – zbiórka odpadów: baterii, lekarstw, małego sprzętu elektronicznego i elektrycznego – dla ośób które przyniosą odpady przewidziane są nagrody

Oglądanie panoramy okolicy z drabiny wozu strażackiego

Sprzedaż roślin (Ogród Botaniczny)