HASŁO IMPREZY:
MY DZIECI, PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA,
DBAMY O NATURĘ JAK O NAJLEPSZEGO BRATA

Informacje dla organizatorów

Zapewniamy

 • Miejsce na stoisko, warsztat, wystawę, działalność handlową, wydarzenia na scenie itp.
 • W razie potrzeby zadaszenie (parasol/namiot), stoły i krzesła, dostęp do wody i prądu
 • Możliwość wjazdu i parkowania na teren ogrodu
 • Promocję
 • Koordynację i logistykę

Za udział w imprezie nie są pobierane żadne opłaty (wyjątek stanowi działalność handlowa, od której pobierana jest drobna opłata)

parasol

Wyposażenie stoiska

scena

Scena

 

 

 

 

 

 

 

Promocja obejmuje 

 • Patronat Prezydent Miasta Poznania i Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Patronat mediów (poprzednio: Głos Wielkopolski, Radio Merkury, TVP Poznań)
 • Plakaty
 • Zaproszenia
 • Media społecznościowe
 • Strona www.dziensrodowiska.pl
 • Promocja wśród odwiedzających ogród

Najważniejsze ustalenia organizacyjne:

– impreza odbywa się 2 czerwca 2019
– w godzinach 11 – 17 (można pozostać dłużej)
– obchody łączymy z dniem dziecka
– podczas imprezy uczestnicy będą zbierać pieczątki na każdym stosiku za wykonanie przewidzianej na nim zabawy, karty z zebranymi pieczątkami biorą udział co godzinę w losowaniu nagród
– na podstawie dotychczasowych statystyk spodziewamy się ponad 2 tys. osób które wejdą do ogrodu

Lokalizacja naszego stosika przedstawiona jest na załączonej rycinie:

– pierwsza od wejścia jest scena
– dalej znajduje się polana pod drzewami gdzie znajdzie się większość stoisk
– na asfaltowym placu na prawo od sceny odbędą się konkursy malowania kredą (Ekoart), jeśli ktoś potrzebuje twardego podłoża np. do rozłożenia dużej planszy może również się tam ulokować
– do wykorzystania jest również przestrzeń z betonowymi stołami np. do prowadzenia gier
Obraz w treści 1

 

Co do Państwa programu na stoisku

Proszę o podanie jego szczegółów. Potrzebne nam jest to do głownie do promocji: na plakaty, dla mediów, uzyskania patronatów, a również dla samych ludzi odwiedzających naszą stronę, aby mieli pojęcie co się będzie działo.
Ogólne określenia typu gry, konkursy i warsztaty mają wszystkie stoiska. Proszę o ich sprecyzowanie, pokazaniu czym Państwa stoisko różni się od innych – po zdaniu o każdej atrakcji np.:
– gra – co jest na planszy, czym trzeba się wykazać, czym się kończy/kto wygrywa
– warsztaty – co konkretnie zostanie wykonane, jaką wiedzę i umiejętności można zdobyć
– konkursy – z jakiego zakresu wiedza jest potrzebna, co można wygrać