HASŁO IMPREZY:
MY DZIECI, PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA,
DBAMY O NATURĘ JAK O NAJLEPSZEGO BRATA

Konkurs plastyczny Malowany Dzień Środowiska

Jednym z działań towarzyszących obchodom Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska jest konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych regionu na plakat promujący ochronę środowiska. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – łącznie wpłynęło 212 prac w 3 kategoriach tematycznych (ochrona wody, wykorzystanie odpadów, energia odnawialna)!  Konkurs został zorganizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju. Decyzją jury ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco: Więcej

Konkurs „Sołectwo przyjazne naturze”

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu „Sołectwo przyjazne naturze”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego.Celem konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województwa, zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, promocja sołectw przyjaznych środowisku oraz przedsięwzięć lokalnych, mogących mieć wpływ na stan środowiska, aktywizacja lokalnej społeczności oraz poprawa zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społeczno-gospodarczych. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Patronat medialny objął Głos Wielkopolski.

W konkursie ocenie podlegały realizowane na terenie poszczególnych sołectw w latach 2011-2016 przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, szczególnie dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony zwierząt i roślin, ochrony krajobrazu i ładu przestrzennego oraz edukacji ekologicznej mieszkańców i turystów. Więcej

Konkurs na hasło Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska 2016

„Wie to mały, wie to duży, środowisko zdrowiu służy” – to hasło będzie promować tegoroczny Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska, który odbędzie się 5 czerwca br. (niedziela) na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorką zwycięskiego hasła jest Maria Feler ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała  S. Wyszyńskiego w Mieleszynie. Hasło zostało wybrane spośród 62 nadesłanych propozycji. Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy! Nagroda zostanie wręczona w trakcie Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział w zabawie i również zapraszamy na obfitujące w atrakcje obchody Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej